Medische pedicure‚Äč Ingrid

De algemene verkoopsvoorwaarden

 

Vanaf het moment dat u van onze website gebruikt maakt, gaat u akkoord met onze verkoopsvoorwaarden. Wanneer u deze voorwaarden niet accepteert, maakt u beter geen gebruik van onze webshop. Wij kunnen ten allen tijde deze voorwaarden wijzigen. 

De producten en diensten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen ten allen tijde wijzigen alsook de prijzen die hieraan vasthangen.

De goederen die u besteld heeft worden verzonden op risico van de koper.

De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Klachten

Indien de koper een klacht heeft over een bepaald product, dan moet dit binnen de 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk (via mail of aangetekend) gemeld worden aan Schoonheidsinstituut Ingrid. 

Betalingen

Wij vermelden onze prijzen van producten en diensten op onze website, alsook in het salon. Bij een bezoek aan het salon delen we deze mondeling mee aan onze cliënten. 

De betalingen van behandelingen en- of producten dienen onmiddellijk na afloop betaalt te worden via Payconiq of contant. 

Promoties zijn geldig zolang deze voorradig zijn en binnen de aangegeven looptijd.

Diefstal en beschadiging

Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie. Bij beschadiging van producten en- of meubilair heeft Schoonheidsinstituut Ingrid het recht om een schadevergoeding te eisen van de persoon die verantwoordelijk is voor de toegebrachte schade.

Persoonlijke gegevens en privacy

Voor het correct kunnen uitvoeren van onze diensten vragen wij naar de persoonlijke gegevens van onze klanten. Dit zijn enkel die gegevens die echt noodzakelijk zijn en gebeuren in een vertrouwens context. Deze vertrouwelijke gegevens behandelen wij volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. En zullen nooit aan derden gegeven en- of verkocht worden zonder schriftelijke toestemming van onze cliënt. 

Deze richtlijnen zijn ook toepasbaar voor het aankopen van onze producten in onze webshop. Het Schoonheidsinstituut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die onze klanten meedelen tijdens hun behandeling(en).